Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι διακρίσεις που επικρατούν στις κοινωνίες αλλά και ανάμεσα στα μέλη κάθε κοινωνίας χωριστά, ποικίλουν και αποκτούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που είναι ανάλογα του χώρου, του τόπου, της εθνικότητας, του φόβου που προκαλείται κλπ.
Πριν απ' όλα ας ορίσουμε τι είναι διάκριση.
Διάκριση μεταξύ εργαζομένων διαπιστώνεται όταν άτομα ίσης παραγωγικότητας "χαίρουν" ιδιαίτερης μεταχείρισης και οικονομικών αποδοχών.Μια σημαντική παρουσία στον χώρο αυτό, των διακρίσεων, με σημαντικό ρόλο και λόγο έχουν αναπτύξει οι ΜΚΟ.

Κυρίως, οι ΜΚΟ, ασχολούνται με τις διακρίσεις που επικρατούν στον χώρο των μεταναστών.

Με πάρα πολλές μελέτες και με την δημιουργία δικτύων και με τις παρουσιάσεις έργου διαφορετικών θεματικών πεδίων που σχετίζονται με τις Διακρίσεις, έχουν αποκαλύψει πληθώρα ειδικών περιπτώσεων και ζητημάτων αλλά και έχουν βοηθήσει αρκετά τις μεταναστευτικές κοινότητες.Εγώ σε αυτήν την θεματική θέλω να θέσω το ζήτημα των διακρίσεων που επικρατούν στον χώρο της εργασίας, παίρνοντας υπόψη μου ότι μεταξύ εργαζομένων δεν πρέπει να υφίστανται διακρίσεις. Οφείλουν οι εργαζόμενοι να αντιστέκονται και να αντιδρούν στις όποιες μορφές διακρίσεων είτε πραγματοποιούνται αυτές σε βάρος τους είτε σε βάρος άλλων επ' ωφελείας τους.

Αφήνω τελείως εκτός το θέμα των διακρίσεων που πραγματοποιούνται εκτός παραγωγής και βάζω προς συζήτηση τα θέματα των διακρίσεων που πραγματοποιούνται μέσα στην παραγωγή.
Δηλαδή αφού ο εργαζόμενος έχει προσληφθεί από τον επιχειρηματία.

Τι θα συμβεί αν ο Διευθύνων σύμβουλος μιας επιχείρησης είναι γκέι και στην επιχείρηση εργάζονται ένας μικρός αριθμός εργαζομένων συγκεκριμένης σεξουαλικής κατεύθυνσης;
Ποια θα είναι δηλαδή η συμπεριφορά της επιχείρησης στις κρίσεις αξιολόγησης του προσωπικού και ποια θα είναι η εξέλιξη της ομάδας ή κάθε μέλους αυτής της ομάδας εργαζομένων με διακριτή σεξουαλική συμπεριφορά;
Ποια θα είναι η αντιμετώπιση τους από τους άλλους εργαζόμενους και σε ποιο βαθμός θα βιάζονται ψυχολογικά ή θα παρενοχλούνται σεξουαλικά.
Ποια θα είναι η εξέλιξη σε κάθε ένας από αυτά τα άτομα και πως θα αξιοποιήσει ή αν αξιοποιήσει η επιχείρηση τα ειδικότερα προσόντα τους ως παραγωγικούς συντελεστές στην δημιουργία νέου κεφαλαίου. (Νέο κεφάλαιο είναι το παραγόμενο προϊόν ).
Έχει παρατηρηθεί από έρευνες ότι στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι Γυναίκα, οι ομοφυλόφιλοι , άνδρες ή γυναίκες, χαίρουν καλλίτερης προσοχής, έχουν καλλίτερες αποδοχές και εξελίσσονται πολύ ποιο γρήγορα και εύκολα .
Το αντίθετο συμβαίνει και με δυσμενέστερους όρους, όταν ο εργοδότης είναι Άνδρας.

Τι θα συμβεί τώρα αν ο προϊστάμενος ενός τμήματος που είναι συγκεκριμένου πολιτικού προσανατολισμού και στο τμήμα του εργάζονται μια ομάδα εργαζομένων αντίθετου πολιτικού χώρου;
Αντιλαμβάνεται κανείς τι συμβαίνει σε ένα γραφείο μιας επιχείρησης όπου ο προϊστάμενος είναι συγκεκριμένου πολιτικού προσανατολισμού, αντιθέτου του προσανατολισμού της Γραμματέας του;

Θα σας παραθέσω μια άκρως κατατοπιστική περίπτωση συναδέλφισσας, που απασχολείται σε γραφείο ανώτατου στελέχους επιχείρησης ως Γραμματέας του και στο οποίο γραφείο εργάζονται ακόμα δύο άτομα ( ένας άνδρας και μία γυναίκα) οι οποίοι όμως έχουν ταυτόσημη πολιτική ένταξη με το εν λόγω στέλεχος, η δε Γραμματέας δεν έχει ενταχθεί με ευθύνη της, στον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, παρ’ ότι δεν είναι βέβαιο ότι δεν τον υποστηρίζει.
Η Γραμματέας, παρ’ ότι προέρχεται από οικογένεια με μεγάλη προσφορά στην Εθνική Αντίσταση και στο συνδικαλιστικό κίνημα, με έντονη πολιτικοποιημένη κρίση, έχει την πεποίθηση ότι δεν πρέπει να εντάσσεσαι σε μια κομματική οργάνωση και στον χώρο της δουλειάς σου να εξαρτάται η παροχή εργασίας και η αξιοκρατική ανταμοιβή σου από την σύμφωνη κομματική σου προτίμηση με τον προϊστάμενό σου. Είναι αντίθετη στο να αποδέχεσαι πως τα προσόντα σου επικαλύπτονται και αναδεικνύονται από την κομματική σου ένταξη στον ίδιο πολιτικό χώρο. Όπως και η συγγενική σχέση με τον προϊστάμενο ή τον εργοδότη δεν αποτελούν εφαλτήριο ανάδειξης ή ιδιαίτερης μεταχείρισης στον χώρο της παραγωγής και σε βάρος συναδέλφων με τα ίδια προσόντα και την ίδια και ίση δυναμική παραγωγικότητας.

Ως παρένθεση θα πω, ότι παρατηρείται πολύ ποιο έντονα το φαινόμενο των διακρίσεων στις συνδικαλιστικές οργανώσεις όπου προτιμώνται εργαζόμενοι σ’ αυτές, που έχουν δεδηλωμένη σύμφωνη κομματική ένταξη με την αντίστοιχη κομματική ταυτότητα του κάθε συνδικαλιστικού στελέχους.
Είναι δε, αδιανόητο εργαζόμενο σε μια συνδικαλιστική οργάνωση που προσλήφθηκε ως ΠΑΣΟΚ, ως ΚΚΕ, ως Ν.Δ. ή ως ΣΥΝ, να αλλάξει πολιτικό χώρο επειδή πλέον δεν τον εκφράζει. Η πολεμική που δέχεται είναι τεράστια και ουδείς μπορεί να τον προστατεύσει.
Η στελέχωση των γραφείων τους γίνεται κατά προτίμηση από ομοϊδεάτες με δεδηλωμένη κομματική προσήλωση ή και ένταξη.
Κάθε εργαζόμενος που δεν θέλει να συμμετάσχει «οικειοθελώς» στην δράση του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου αντιμετωπίζεται στην καλλίτερη των περιπτώσεων με αδιαφορία.
Στους «άλλους» εφευρίσκονται ειδικά καθήκοντα ώστε να επιδεικνύονται στον χώρο, να «υπερτερούν» και να απολαμβάνουν κατά τεκμήριο την «εμπιστοσύνη» των αιρετών προϊσταμένων τους και βέβαια να έχουν ευνοϊκότερη οικονομική μεταχείριση.

Επανέρχομαι τώρα στην υπόθεση της συναδέλφισσας, στην οποία αφαιρέθηκε το αντικείμενο της εργασίας της με έντεχνο τρόπο και με την δικαιολογία ότι εκείνη αποκλειστικά θα παρείχε εργασία που θα αφορούσε τα απολύτως στενά περιθώρια της λειτουργίας του στελέχους μέσα στην επιχείρηση.
Όλες οι άλλες εργασίες ( διεκπεραίωση εγγράφων ή αρχειοθέτηση κλπ.) παραχωρήθηκαν στους άλλους δύο συναδέλφους της.
Αλλά τώρα, η μόνη εργασία που έμεινε αδιάθετη από το σύνολο της δουλειάς, ήταν να κάνει μερικά τηλέφωνα που της ζητούσε ο προϊστάμενος της και που και που κάποιο έγγραφο να το πάει σε κάποιο άλλο γραφείο.
Γνωρίζετε φαντάζομαι ποια είναι η εργασία μιας Γραμματέας σε ένα γραφείο και μάλιστα όταν είναι η Γραμματέας του στελέχους της επιχείρησης.
Παραδείγματος χάρη, τα εισερχόμενα έγγραφα συνήθως τακτοποιούνται σε μια καθημερινή συνεργασία της Γραμματέας και του Διευθυντικού στελέχους και οι όποιες εκκρεμότητες που μένουν, το Διευθυντικό στέλεχος συνεννοείται με την Γραμματέα του, πως θα τακτοποιηθούν.
Αυτή την συνεργασία την έκανε το Διευθυντικό στέλεχος με τον συνάδελφο της Γραμματέας, ο οποίος είχε προσληφθεί για άλλο λόγο και στον οποίο η επιχείρηση είχε αναθέσει διαφορετικά διακριτά καθήκοντα.
Όμως ο συγκεκριμένος εργαζόμενος που υστερούσε σημαντικά από την Γραμματέα ( εκείνη απόφοιτος του Πάντειου Πανεπιστημίου και εκείνος απόφοιτος Λυκείου), ήταν κομματικά ενταγμένος στον ίδιο πολιτικό χώρο με το Διευθυντικό στέλεχος και είχε και μια συγκεκριμένη κομματική ιδιότητα που του πρόσδιδε τον τίτλο του μεσαίου κομματικού στελέχους.
Το Διευθυντικό στέλεχος μπορούσε να συζητά μαζί του πολλά πράγματα και πέρα από το αντικείμενο της εργασίας του, η δε συνεύρεση τους στις κομματικές διαδικασίες του πολιτικού τους φορέα είχαν δημιουργήσει ένα άλλο καθεστώς εμπιστευτικότητας.
Στην συνέχεια το Διευθυντικό στέλεχος προσέλαβε μια ακόμη εργαζόμενη που είχε και αυτή την ιδιότητα της κομματικής ένταξης στον ίδιο κομματικό – πολιτικό χώρο.
Τώρα το σύνολο των εργασιών που προσδίδει και αποτυπώνει την πραγματική εργασία μιας Γραμματέως, το διαχειρίζονταν τα δύο αυτά άτομα.
Η Γραμματέας, απλώς έφερε τον τίτλο, χωρίς το πραγματικό αντικείμενο εργασίας που θα της προσέδιδε πλέον την ιδιότητα της Γραμματέως.
Το Διευθυντικό στέλεχος στις διάφορες δημόσιες εκδηλώσεις της επιχείρησης απέφευγε με προσχήματα που μείωναν της προσωπικότητα της Γραμματέως του, να την έχει μαζί του και στην θέση της είχε τους άλλους δυο συναδέλφους της.
Όταν η συναδέλφισσα αυτή προσέφυγε στο Δικαστήριο διεκδικώντας το επίδομα Γραμματέων, η επιχείρηση γνωρίζοντας της ακριβή λειτουργία που το Διευθυντικό στέλεχος είχε επιβάλει σε βάρος της, υποστήριξε ότι η απασχόληση της στο γραφείο του Διευθυντικού στελέχους δεν συνάδει με την πραγματική απασχόληση μια Γραμματέως γιατί ούτε την διεκπεραίωση των εγγράφων έχει, ούτε δακτυλογραφεί κείμενα ούτε έχει κάποια άλλη ειδική δραστηριότητα που θα της προσέδιδε την ιδιότητα της Γραμματέως. Άλλωστε στο γραφείο του Διευθυντικού στελέχους εργαζόταν και ο συνάδελφος Χ.
Αυτό δέχτηκε και το Δικαστήριο και η συναδέλφισσα έχασε την υπόθεση.
Όμως ουδέποτε η επιχείρηση ακύρωσε την απόφαση της, που όριζε την συγκεκριμένη εργαζόμενη ως Γραμματέα του Διευθυντικού στελέχους.
Απλώς η Γραμματέας έχει τον ρόλο της γλάστρας στο γραφείο του Διευθυντικού στελέχους.
Το αποτέλεσμα είναι η συναδέλφισσα αυτή να έχει σήμερα σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η κατάσταση αυτή δυστυχώς συνεχίζεται και οι διακρίσεις δεν έχουν τελειωμό.

- *-


Παρακαλώ λοιπόν να έχω, αν το επιθυμείτε, τα δικά σας σχόλια και να καταθέσετε παρόμοια ή και διαφορετικά περιστατικά διακρίσεων στους χώρους απασχόλησης.

Παράλληλα θα επιθυμούσα την ενεργή συμμετοχή όλων σας ώστε το παρατηρητήριο – ιστοσελίδα, να αποτελέσει ένα πραγματικό μέσο βοήθειας των εργαζομένων εναντίον των διακρίσεων που υφίστανται στους χώρους παραγωγής και υπηρεσιών και ίσως χρειαζόμαστε μια Δικτυακή Μη Κυβερνητική Οργάνωση.

Παρακαλώ λοιπόν όσοι και όσες θα ήθελαν ενεργή συμμετοχή στην ιστοσελίδα αυτή να αφήνουν το e-mail τους ώστε να συμπεριληφθούν στην ομάδα διαχείρισης του παρατηρητηρίου.
e-mail επικοινωνίας: vang.konst@gmail.com

1 σχόλιο:

vang.konst είπε...

Σήμερα το μεσημέρι 17/12 , είχα μια συνάντηση με τον συνήγορο του Πολίτη.
Διαπίστωσα ότι παρ’ ότι στην Ευρωπαϊκή οδηγία για την περιγραφή των διακρίσεων αναγράφεται ότι εκτός των θρησκευτικών πεποιθήσεων , συναντιόνται διακρίσεις και στα πολιτικά ζητήματα, η Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη δεν εντάσσει στις πολιτικές διακρίσεις το ζήτημα της κομματικής ταυτότητας ή του αποκλεισμού λόγω κομματικής ταυτότητας.

Το ζήτημα λοιπόν που προκύπτει είναι, αν ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να ερμηνεύει και με βάση ποια δεδομένα, αν οι διακρίσεις σε βάρος εργαζομένων λόγω πολιτικών εντάξεων ίσων ή αντιθέτων προς την κομματική ένταξη του Εργοδότη ή του εκπροσώπου του είναι θεματολογία που συναντάτε στα «άλλα πολιτικά ζητήματα» .
Δεύτερο, όταν είναι γνωστό ότι οι διακρίσεις που χαίρουν εφαρμογής σε βάρος των εργαζομένων, λόγω πολιτικής στάσης ή ένταξης αποτελούν και το κυριότερο παράγοντα αποκλεισμού από τον Δημόσιο Τομέα.
Τρίτον, όταν η καθιέρωση της συνέντευξης για την δημιουργία υπέρτερων προσόντων ή επιδεξιοτήτων χρησιμοποιείται ως μέσο δημιουργίας καθεστώτος προστατευτισμού υπέρ των κομματικών φίλων ή μελών της εκάστοτε Κυβέρνησης, για να αλωθεί ο Δημόσιος χώρος απασχόλησης και να υποταχθεί η Δημόσια Διοίκηση σε αλλότριες επιδιώξεις του Κυβερνώντος κόμματος.
Τέταρτο, όταν υπερτερεί η κομματική ταυτότητα του υπαλλήλου έναντι των προσόντων ενός εργαζόμενου, όπου και οι δύο εργάζονται στον ίδιο χώρο εργασίας και λόγω της συγκεκριμένης πολιτικής ένταξης ο εργαζόμενος που λόγω ανάθεσης ή προσόντων χάνει το αντικείμενο εργασίας του.

Τότε είναι επαρκής η πρόκληση για την δημιουργία δικτυακής ΜΚΟ ώστε να υποχρεωθεί το Κράτος στην αναγνώριση, ότι εμπράκτως το φακέλωμα ή οι πολιτικές πεποιθήσεις των εργαζομένων, αποτελούν διακρίσεις όταν εφαρμόζονται ακόμα και όταν πρόκειται για εργαζόμενους που απασχολούνται στους Κομματικούς Οργανισμούς.
Ότι δεν αποτελεί ενδοεπιχειρησιακό ζήτημα που δεν έχει αρμοδιότητα ο Συνήγορος του Πολίτη και ότι το Διευθυντικό δικαίωμα δεν είναι απεριόριστο αλλά πρέπει να περιγράφεται επαρκώς.
Ότι η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και η εξέλιξη του εργαζόμενου δεν εντάσσεται ούτε έμμεσα ούτε άμεσα στο επίπεδο της πολιτικής ή κομματικής του δραστηριότητας.